Včlanitev v društvo

Član oziroma članica Urasenke Slovenija lahko postane vsak, skladno s statutom društva, in sicer tako, da izpolnjeno ter podpisano izjavo predloži Upravnemu odboru društva po pošti na naslov Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana ali skenirano pošlje po elektronski pošti in poravna letno članarino v višini 50,00 EUR na transakcijski račun društva v roku 15 dni od datuma podpisa pristopne izjave. Pri nakazilu članarine navedete namen plačila iz katerega je razvidno od koga ter za kaj je izvedeno nakazilo.

Po prejemu izpolnjene ter podpisane pristopne izjave bo upravni odbor preveril izpolnjenost pogojev za članstvo ter plačilo letne članarine. Ob ugotovitvi, da so izponjeni vsi pogoji v celoti, upravni odbor osebo vpiše v evidenco članov ter člana oziroma članico o tem obvesti.

Vpis na tečaj

Če se zanimate za chado in bi se želeli učiti te veščine, vas vabimo, da se včlanite v društvo in vpišite v začetni tečaj. Pristopno izjavo za članstvo v društvu Chado Urasenke Tankokai Slovenija izpolnite in podpišite ter jo pošljite na info@urasenke-slovenija.si ali na naslov: Društvo Chado Urasenke Tankoaki Slovenija, Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana. Kot član društva se lahko udeležujete vaj, ki potekajo v Slovenskem enografskem muzeju. Pogoj za obiskovanje vaj je člansvo v društvu. Plačilo letne članarine v višini 50,00 EUR sprejema društvo na TRR: SI56 020100262201054. Slovenski etnografski muzej pa od vsakega posameznika pobira kotizacijo v višini 90,00 EUR, ki jo poravnate neposredno Slovenskemu etnografskemu muzeju.

Za obrazec “Pristopna izjava” in dodatne informacije nam pišite na: info@urasenke-slovenija.si .

Letna članarina društva Chado Urasenke TankokaI Slovenija: 50,00 EUR

Letna kotizacija Slovenskega etnografskega muzeja: 90,00 EUR