Društvo Chado Urasenke Tankokai Slovenija je neprofitna nevladna organizacija, katere cilj je, da kot 110. uradna predstavnica Urasenke šole poti čaja izven Japonske, razširja znanje ter razumevanje poti čaja (Chado).

S tem ohranja nesnovno kulturno dediščino čajnega obreda ter posreduje te kulturne dobrine z izvajanjem dejavnosti na področju kulturnega izobraževanja. Prispeva tudi h kulturni izmenjavi in mednarodnemu razumevanju duha miru in prijateljstva preko aktivnosti, ki razširjajo pot čaja in ga predstavljajo širši javnosti.

Dejavnosti društva temeljijo na izvajanju, spoštovanju in spodbujanju štirih osnovnih načel, ki opredeljujejo pot čaja: harmonija (wa), spoštovanje (kei), čistost (sei) in spokojnost (jaku).

Društvo Chado Urasenke Tankokai Slovenija za svoje člane organizira vaje – okeiko. Za širšo javnost pa prireja kulturno izobraževalne prireditve na katerih demonstrira pripravo in pitje čaja po tradiciji šole čaja Urasenke (Kyoto, Japonska) ter tako razširja poznavanje in razumevanje te nesnovne kulturne dediščine. Sedež društva je v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi ulici 2, v Ljubljani.