V Sloveniji se je pot čaja začela razvijati v Slovenskem etnografskem muzeju, ob podpori veleposlaništev Japonske v Sloveniji in Slovenije na Japonskem ter številnih posameznikov, ki so poznali pot čaja in prepoznali priložnost, da se jo v Sloveniji predstavi tudi v obliki tečaja.  Od septembra 2006, ko je bil tečaj priprave in pitja japonskega čaja prvič organiziran, ga vodi dr. Paula Braga Šimenc, ki se je o veščinah priprave in pitja čaja v skladu z japonsko tradicijo šolala na sedežu čajne šole Urasenke v Kyotu. Z njeno pomočjo in znanjem se je s potjo čaja seznanilo veliko slušateljev. Iz posameznikov se je oblikovala skupina in nekateri med njenimi dolgoletnimi učenci že sodelujejo pri prenosu znanja na novince ter ob različnih formalnih priložnostih, ki odsevajo kulturo poti čaja, predstavljajo čajni obred širši javnosti. Po desetih letih vztrajnega dela in sodelovanja tudi z japonskimi učitelji, je napočil trenutek, ko je do tedaj neformalna skupina postala 110. pridružena mednarodna članica japonske šole čajnega obreda Urasenke. Daisosho Hounsai Sen Genshitsu, ki je junija 2016 obiskal Slovenijo in predstavil chado kot »pot miru skozi skodelico čaja«, je ob tej priložnosti podelil ustanovne listine dr. Bojani Rogelj Škafar, dr. Pauli Braga Šimenc pa chamei, oz. »čajno ime«, priznanje, ki ga podeljuje šola Urasenke tistim, ki izpolnjujejo vse pogoje za učitelja japonske čajne poti v skladu s tradicijo šole.  

V avgustu 2016 je bilo tudi formalno ustanovljeno Društvo Chado Urasenke Tankokai Slovenija, ki je v svoje listine med temeljne cilje in dejavnost zapisalo razvoj in sledenje poti čaja v Sloveniji v skladu s štirimi temeljnimi principi poti čaja in univerzalnim sporočilom miru.